SkanFonds sponsort €15.000,-

ScanFondsHome[1]
We zijn blij verrast met de sponsoring van het Skanfonds!
Het Skanfonds sponsort €15.000,- voor het nieuwe clubgebouw.

Dit is wederom een goede stap in de richting van de bouw van ons nieuwe clubgebouw.

Wij danken het Skanfonds voor hun steun

Skanfonds geeft mensen de kans

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Skanfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.

 

Sinds de oprichting in 1957 steunt het fonds projecten die deze doelen mogelijk maken. Jaarlijks zijn dat ca. 800 projecten in het Nederlands Koninkrijk, Suriname en Midden- en Oost-Europa. De projecten zijn onder andere voor allochtonen, dak- en thuislozen, mensen met een handicap of trauma, vluchtelingen, ouderen, jeugd, zieken, ex-gedetineerden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld. Skanfonds hecht groot belang aan het bestaan van verenigingen, stichtingen en zelforganisaties, en aan de inzet van sociaal betrokken vrijwilligers.

 

De inkomsten van de stichting bedragen ca. 10 miljoen euro per jaar. Op de website www.skanfonds.nl staat meer informatie en hoe financiering voor projecten kan worden aangevraagd.

Geplaatst in Clubgebouw